Zakład Usług Komunalnych Przemyśl

Zasady finansowania i działalności