Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Spółki z o.o

Zasady finansowania i działalności