Zakład Usług Komunalnych Przemyśl

Przetarg nieograniczony na „Dostawę soli drogowej i chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2017/2018”

Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, przystosowanego do obsługi pługa odśnieżnego i posypywarki