Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Spółki z o.o

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2018/2019