Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Spółki z o.o

Kontakt

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

NIP 795 25 28 456

REGON 181060088

KRS 0000495433

ul. Piastowska 22 
37-700 Przemyśl 
tel. 16 672 07 63 
fax 16 648 06 54 
email: zuk.przemysl@op.pl 

Kapitał zakładowy 13 667 000 zł wpłacone w całości

 


 

PREZES ZAKŁADU

 

 GŁÓWNY KSIĘGOWY - PROKURENT

 

Formularz kontaktowy