Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Spółki z o.o

Witamy na stronie BIP
Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu Spółki z o.o

Zakład Usług Komunalnych powstał jako jednostka budżetowa do prowadzenia składowiska odpadów w 2004 roku, w 2014 został przekształcony w Spółkę prawa handlowego. Od stycznia 2015 roku Spółka realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl według zasad określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego, odnośnie udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym, tzw. „in house”.

Nasze motto:

  • Profesjonalizm
  • Zaufanie
  • Ekologia